Logo Treurniet

Onderste Plank

Ede

Onderste Plank a un total de 140 livre(s).

Mijn boekenkasten zijn in de loop der jaren (over)vol geraakt door aankoop en andere oorzaken. Een aantal boeken is langzamerhand op "de onderste plank" terechtgekomen. Hoewel het niet meevalt om er afscheid van te nemen, hoop ik dat ze terechtkomen bij liefhebbers die ze op hun waarde weten te schatten.

Titre Prix
GRAAF, G.B. van der - A study on mould filling for thin-wall metal castings - dissertatie A study on mould filling for thin-wall metal castings - dissertatie Auteur: GRAAF, G.B. van der € 8,00
ROSCAM ABBING, Prof.Dr. P.J. - Actuele uitdagingen aan de Christenheid Actuele uitdagingen aan de Christenheid Auteur: ROSCAM ABBING, Prof.Dr. P.J. € 2,00
MARCHAND, Ds. H.C. - Als een toren in de tijd - in gesprek met de Heidelbergse Catechismus - zondag 8 - 22 Als een toren in de tijd - in gesprek met de Heidelbergse Catechismus - zondag 8 - 22 Auteur: MARCHAND, Ds. H.C. € 2,00
KUYPER, Dr. A. - Als gij in uw huis zit - meditatiën voor het huislijk saamleven Als gij in uw huis zit - meditatiën voor het huislijk saamleven Auteur: KUYPER, Dr. A. € 4,00
POLL, Evert van der / STAPERT, Janna - Als het water bitter is - evangelisch denken en de milieucrisis Als het water bitter is - evangelisch denken en de milieucrisis Auteur: POLL, Evert van der / STAPERT, Janna € 2,00
LUCRETIUS CARUS, T. - Atomen tegen goden / De Rerum Natura - vertaling A. Rutgers van der Loeff Atomen tegen goden / De Rerum Natura - vertaling A. Rutgers van der Loeff Auteur: LUCRETIUS CARUS, T. € 4,00
KAMSTEEG, Drs. Aad - Balans tussen ideaal en werkelijkheid - christelijk realisme in de wereldpolitiek Balans tussen ideaal en werkelijkheid - christelijk realisme in de wereldpolitiek Auteur: KAMSTEEG, Drs. Aad € 4,00
MAKKINK, J.B. - Beloofd land - het werk van de boer in Oud Israël - deel 1 en 2 samen Beloofd land - het werk van de boer in Oud Israël - deel 1 en 2 samen Auteur: MAKKINK, J.B. € 4,00
KATE, J.J.L. ten - Bij brood en beker - stemmen des avondmaals Bij brood en beker - stemmen des avondmaals Auteur: KATE, J.J.L. ten € 2,00
BRANDON, S.G.F. - Bijbel, geloof en geschiedenis - een kritische herwaardering van het vroegste Christendom Bijbel, geloof en geschiedenis - een kritische herwaardering van het vroegste Christendom Auteur: BRANDON, S.G.F. € 2,00
POP, Ds. F.J. - Bijbelse woorden en hun geheim - deel 1 Bijbelse woorden en hun geheim - deel 1 Auteur: POP, Ds. F.J. € 2,00
DRIEL, Drs. L. van / KOLE, Drs. I.A. - Bij-tijds leren geloven - verkenning van het educatief klimaat in een drietal kerkelijke gemeenten Bij-tijds leren geloven - verkenning van het educatief klimaat in een drietal kerkelijke gemeenten Auteur: DRIEL, Drs. L. van / KOLE, Drs. I.A. € 2,00
BOUMA, Hans / BOUMAN, Bert - Blij met een dooie mus - een bijdrage in de strijd tegen de milieuverwoesting Blij met een dooie mus - een bijdrage in de strijd tegen de milieuverwoesting Auteur: BOUMA, Hans / BOUMAN, Bert € 2,00
diverse auteurs - BZZLLETIN 140 - Joods-Amerikaanse Literatuur BZZLLETIN 140 - Joods-Amerikaanse Literatuur Auteur: diverse auteurs € 2,00
VENEMA, Cornelis P. - Children at the Lord's Table? - Assessing the Case for Paedocommunion Children at the Lord's Table? - Assessing the Case for Paedocommunion Auteur: VENEMA, Cornelis P. € 6,00
 - Christelijke politiek in een wereld zonder God Christelijke politiek in een wereld zonder God Auteur: € 6,00
FROMM, Erich - De angst voor vrijheid De angst voor vrijheid Auteur: FROMM, Erich € 2,00
LAMBERT, Lance - De dag breekt aan...  - toekomstverwachting en bijbelse profetie De dag breekt aan... - toekomstverwachting en bijbelse profetie Auteur: LAMBERT, Lance € 2,00
HOLWERDA, Prof. B. - De dingen die ons van God geschonken zijn - zondag 1-52 - catechismuspredicatiën De dingen die ons van God geschonken zijn - zondag 1-52 - catechismuspredicatiën Auteur: HOLWERDA, Prof. B. € 6,00
OORTHUYS, Dr. G. - De eeuwige jeugd van Heidelberg - De Heidelbergsch Catechismus een leerboek voor onzen tijd De eeuwige jeugd van Heidelberg - De Heidelbergsch Catechismus een leerboek voor onzen tijd Auteur: OORTHUYS, Dr. G. € 6,00
VERSTEEG, Dr. J.P. e.a. - De Geest schrijft wegen in de tijd - opstellen over samen leven in kerk en wereld De Geest schrijft wegen in de tijd - opstellen over samen leven in kerk en wereld Auteur: VERSTEEG, Dr. J.P. e.a. € 4,00
HAITJEMA, Prof.Dr. Th.L. - De Heidelbergse Catechismus - als klankbodem en inhoud van het actuele belijden onzer kerk De Heidelbergse Catechismus - als klankbodem en inhoud van het actuele belijden onzer kerk Auteur: HAITJEMA, Prof.Dr. Th.L. € 6,00
JAGER, Okke - De humor van de Bijbel - in het christelijk leven De humor van de Bijbel - in het christelijk leven Auteur: JAGER, Okke € 4,00
HORST, Drs. J.R. ter - De mens als sociaal wezen - de sociale drieëenheid: mens, maatschappij, cultuur De mens als sociaal wezen - de sociale drieëenheid: mens, maatschappij, cultuur Auteur: HORST, Drs. J.R. ter € 4,00
TRAPMAN, Drs. A. - De minste allermeest - wat hebben in Gods Naam de kerk en de ernstig zwakzinnigen elkaar te zeggen? De minste allermeest - wat hebben in Gods Naam de kerk en de ernstig zwakzinnigen elkaar te zeggen? Auteur: TRAPMAN, Drs. A. € 2,00
WIEGEL Drs. J. / WIERENGA, Dr. L. - De Nederlandse geloofsbelijdenis in gewoon nederlands vertaald De Nederlandse geloofsbelijdenis in gewoon nederlands vertaald Auteur: WIEGEL Drs. J. / WIERENGA, Dr. L. € 2,00
WIEGEL Drs. J. / WIERENGA, Dr. L. - De Nederlandse geloofsbelijdenis in gewoon nederlands De Nederlandse geloofsbelijdenis in gewoon nederlands Auteur: WIEGEL Drs. J. / WIERENGA, Dr. L. € 4,00
JONGEPIER, Jan - De orgelgeschiedenis van de voormalige Hervormde Kerk te Stavoren De orgelgeschiedenis van de voormalige Hervormde Kerk te Stavoren Auteur: JONGEPIER, Jan € 2,00
BOUNDS, Edward McKendree - De predikant en het gebed - de macht van het gebed De predikant en het gebed - de macht van het gebed Auteur: BOUNDS, Edward McKendree € 4,00
JONGEPIER, Jan - De restauratie van het Moreau-orgel van Baarland De restauratie van het Moreau-orgel van Baarland Auteur: JONGEPIER, Jan € 2,00
OUWENEEL, Dr. W.J. - De schepping in 't geding De schepping in 't geding Auteur: OUWENEEL, Dr. W.J. € 2,00
LEEUW, Prof. Dr. G. VAN DER - De verhouding van God en mensch vroeger en nu - deel 4 van reeks 'uit leven en wetenschap' De verhouding van God en mensch vroeger en nu - deel 4 van reeks 'uit leven en wetenschap' Auteur: LEEUW, Prof. Dr. G. VAN DER € 2,00
SPIJKER, Dr. W. van 't - De verzegeling met de Heilige Geest - over verzegeling en zekerheid van het geloof De verzegeling met de Heilige Geest - over verzegeling en zekerheid van het geloof Auteur: SPIJKER, Dr. W. van 't € 2,00
Tuchman - De waanzinnige 14e eeuw - ( A Distant Mirror ) De waanzinnige 14e eeuw - ( A Distant Mirror ) Auteur: Tuchman € 6,00
BUBER, Martin - De weg van de mens De weg van de mens Auteur: BUBER, Martin € 16,00
KALSBEEK, L. - De Wijsbegeerte der Wetsidee - Proeve van een christelijke filisofie -serie Christelijk Perspectief deel 16 De Wijsbegeerte der Wetsidee - Proeve van een christelijke filisofie -serie Christelijk Perspectief deel 16 Auteur: KALSBEEK, L. € 6,00
SCHEELE, Peter M. - Degeneratie - het einde van de evolutietheorie en een wetenschappelijk alternatief : hoe de huidige inzichten van de genetica onthullen dat de soorten of typen niet door natuurlijke selectie zijn ontstaan Degeneratie - het einde van de evolutietheorie en een wetenschappelijk alternatief : hoe de huidige inzichten van de genetica onthullen dat de soorten of typen niet door natuurlijke selectie zijn ontstaan Auteur: SCHEELE, Peter M. € 2,00
BACON, EDMUND - Design of Cities Design of Cities Auteur: BACON, EDMUND € 10,00
ADAM, Dr. A. - Deugd der vrijheid Deugd der vrijheid Auteur: ADAM, Dr. A. € 2,00
KROL, Ds. Bram - Diepgang in het gesprek - wat elke ontmoeting waardevol maakt Diepgang in het gesprek - wat elke ontmoeting waardevol maakt Auteur: KROL, Ds. Bram € 2,00
HOMMEL, Paul (kunstfoto's) / DEURSEN, Dr. A. van (teksten) - Door 't beloofde land Door 't beloofde land Auteur: HOMMEL, Paul (kunstfoto's) / DEURSEN, Dr. A. van (teksten) € 4,00
SWAANS-JOHA, Dina e.a. - Doven in zicht Doven in zicht Auteur: SWAANS-JOHA, Dina e.a. € 2,00
WHEAT, Ed - Een huwelijk vol liefde Een huwelijk vol liefde Auteur: WHEAT, Ed € 4,00
Raad van Kerken, stuurgroep - Een verbond voor het leven - Geloofsbrief over gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping Een verbond voor het leven - Geloofsbrief over gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping Auteur: Raad van Kerken, stuurgroep € 2,00
GALLANT, Tim - Feed My Lambs - Why the Lord's table should be restored to covenant children Feed My Lambs - Why the Lord's table should be restored to covenant children Auteur: GALLANT, Tim € 4,00
BERG, Hetty van den - Frankrijk aan zee - ANWB ledenspecial Frankrijk aan zee - ANWB ledenspecial Auteur: BERG, Hetty van den € 2,00
SCHEP, Dr. J.A. - Geestesdoop en tongentaal - het standpunt van de calvinistische traditie getoetst aan de Heilige Schrift Geestesdoop en tongentaal - het standpunt van de calvinistische traditie getoetst aan de Heilige Schrift Auteur: SCHEP, Dr. J.A. € 2,00
VEENHOF, Jan - Geist und liebe - Die systematischen Voraussetzungen der Ethik Hendrik van Oyens Geist und liebe - Die systematischen Voraussetzungen der Ethik Hendrik van Oyens Auteur: VEENHOF, Jan € 10,00
Stichting WOV - Gelijk en meer gelijk - enkele inkomenspolitieke instrumenten Gelijk en meer gelijk - enkele inkomenspolitieke instrumenten Auteur: Stichting WOV € 4,00
JONG, Bert de (samenst.) / MUNNIK, Len (illustraties) - Geloven, hoe leer je dat? - visie op het overbruggen van de kloof tussen kerk en jeugd en de rol van het onderwijs Geloven, hoe leer je dat? - visie op het overbruggen van de kloof tussen kerk en jeugd en de rol van het onderwijs Auteur: JONG, Bert de (samenst.) / MUNNIK, Len (illustraties) € 2,00