Logo Kemper

Erve Alferink

Haarle

Erve Alferink a un total de 98 livre(s).

Meer informatie of foto op aanvraag.

Titre Prix
Jan Henselmans - Aan de vlakte woont een bruid Ter herinnering aan de inzegening van de kapel, Maria, Moeder van Rust, te Lith aan de Maas, 20 Juni 1948 Aan de vlakte woont een bruid Ter herinnering aan de inzegening van de kapel, Maria, Moeder van Rust, te Lith aan de Maas, 20 Juni 1948 Auteur: Jan Henselmans € 22,00
Jacob Perizonius - Ant. Fil. Dissertationes septem quarum in I. De Constitutione Divina super ducenda defunctie fratris uxore(...) Accedit Jo.Gottl. Heineccii Ant. Fil. Dissertationes septem quarum in I. De Constitutione Divina super ducenda defunctie fratris uxore(...) Accedit Jo.Gottl. Heineccii Auteur: Jacob Perizonius € 185,00
Smits, Dr. C.A. Xav. - Beknopte catalogus van het Bisschoppelijk Museum te 's Hertogenbosch Beknopte catalogus van het Bisschoppelijk Museum te 's Hertogenbosch Auteur: Smits, Dr. C.A. Xav. € 10,00
Til, H.N. van - Beknopte geschiedkundige en plaatselijke beschrijving van de stad Zutphen en hare bevallige omstreken Beknopte geschiedkundige en plaatselijke beschrijving van de stad Zutphen en hare bevallige omstreken Auteur: Til, H.N. van € 115,00
- - Bezoek der Koninklijke Familie aan de dekenfabrieken der Firma van Heek  Co. Enschede, Holland, op 2 september 1929 Bezoek der Koninklijke Familie aan de dekenfabrieken der Firma van Heek Co. Enschede, Holland, op 2 september 1929 Auteur: - € 120,00
- - Bij het 50 jarig bestaan van de Sint Antonius Parochie te Musselkanaal juli 1955 Bij het 50 jarig bestaan van de Sint Antonius Parochie te Musselkanaal juli 1955 Auteur: - € 22,00
Doorninck, Jan van - Commentatio qua respondetur ad quaestionem a nobilissimo philosophiae theoreticae et literarum humaniorum ordine in Academia Groningana anno MDCCCXXXIII propositam (...)  [Friesland] Commentatio qua respondetur ad quaestionem a nobilissimo philosophiae theoreticae et literarum humaniorum ordine in Academia Groningana anno MDCCCXXXIII propositam (...) [Friesland] Auteur: Doorninck, Jan van € 250,00
J.B. Kuis - Compascuum 1873-1948 Uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan der St. Joseph-parochie te Barger-Compascuum Compascuum 1873-1948 Uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan der St. Joseph-parochie te Barger-Compascuum Auteur: J.B. Kuis € 22,00
B.D. Marsman - Daarle ontdekkingen langs Erf, Esch  Wueste Daarle ontdekkingen langs Erf, Esch Wueste Auteur: B.D. Marsman € 15,00
Dragt, Kemer en Miskotte - De canon van Den Ham - Vroomshoop De geschiedenis van de voormalige gemeente in 30 vensters De canon van Den Ham - Vroomshoop De geschiedenis van de voormalige gemeente in 30 vensters Auteur: Dragt, Kemer en Miskotte € 18,00
Caspar van Heel - De Canon van Overijssel 50 vensters op de geschiedenis van Overijssel De Canon van Overijssel 50 vensters op de geschiedenis van Overijssel Auteur: Caspar van Heel € 15,00
Toine Streppel - De Elisa Een kerk van mensen De Elisa Een kerk van mensen Auteur: Toine Streppel € 15,00
J. Hogeman - De kerk te Runen. De eerste kerk in het zuidwesten van Drenthe, het Noorden van Overijssel en de Oostzijde der Stellingwerven. De kerk te Runen. De eerste kerk in het zuidwesten van Drenthe, het Noorden van Overijssel en de Oostzijde der Stellingwerven. Auteur: J. Hogeman € 15,00
D. van Heel - De minderbroeder Aegidius de Monte Bisschop van Deventer De minderbroeder Aegidius de Monte Bisschop van Deventer Auteur: D. van Heel € 12,00
Lubberding, Herman - De Noordenbergtoren te Deventer (1487 - 1772) - De geschiedenis van de stad Deventer voor, tijdens en na de Tachtigjarige Oorlog en het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek van het complex Noordenbergtoren. De Noordenbergtoren te Deventer (1487 - 1772) - De geschiedenis van de stad Deventer voor, tijdens en na de Tachtigjarige Oorlog en het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek van het complex Noordenbergtoren. Auteur: Lubberding, Herman € 10,00
T.J. Stieltjes - De Overijsselsche waterwegen uit een Nederlandsch oogpunt beschouwd. [gesigneerd 'van den schrijver'] De Overijsselsche waterwegen uit een Nederlandsch oogpunt beschouwd. [gesigneerd 'van den schrijver'] Auteur: T.J. Stieltjes € 80,00
Ernestus Justus Kiehl - De politieke gedragslijn onzer volksvertegenwoordigers, sedert 1848 De politieke gedragslijn onzer volksvertegenwoordigers, sedert 1848 Auteur: Ernestus Justus Kiehl € 25,00
Mr. B.J.L. de Geer van Jutfaas - De Saksers voor en onder Karel den Groote Inleiding tot eene regtsgeschiedenis van het door hen bewoonde gedeelte onzes vaderlands […] Uitgegeven bij gelegenheid van het tweehonderd vijfentwintig jarig bestaan der Utrechtse Hoogeschool De Saksers voor en onder Karel den Groote Inleiding tot eene regtsgeschiedenis van het door hen bewoonde gedeelte onzes vaderlands […] Uitgegeven bij gelegenheid van het tweehonderd vijfentwintig jarig bestaan der Utrechtse Hoogeschool Auteur: Mr. B.J.L. de Geer van Jutfaas € 25,00
J. ter Pelkwijk, H. van Blanken - De zeevaart der oude volken, door wijlen […] met aanteekeningen en bijlagen van H. van Blanken, […]. Met [2] platen en [1] kaart. Uitgegeven ten voordeele der Stads Armeninrigting in Zwolle. De zeevaart der oude volken, door wijlen […] met aanteekeningen en bijlagen van H. van Blanken, […]. Met [2] platen en [1] kaart. Uitgegeven ten voordeele der Stads Armeninrigting in Zwolle. Auteur: J. ter Pelkwijk, H. van Blanken € 60,00
André Hottenhuis, e.a. - Dit möt wie nich wier hebn herinneringen van inwoners van de gemeente Weerselo aan de periode '40-'45 Dit möt wie nich wier hebn herinneringen van inwoners van de gemeente Weerselo aan de periode '40-'45 Auteur: André Hottenhuis, e.a. € 18,00
 - Duitsland, Westfalen; Eveché de Munster - 1759 Duitsland, Westfalen; Eveché de Munster - 1759 Auteur: € 45,00
Karst en Femmy Mulder - Een familie Mulder uit Friesland Een familie Mulder uit Friesland Auteur: Karst en Femmy Mulder € 10,00
H.A. Huender - Eibergen voorheen en thans Eibergen voorheen en thans Auteur: H.A. Huender € 30,00
Herman Revelman - Ernst en Luim. Gedichten van Herman Revelman. Zutphen. Ernst en Luim. Gedichten van Herman Revelman. Zutphen. Auteur: Herman Revelman € 65,00
Heek, J.H. van / Deinse, J.J. van - Feestbundel aangeboden door het bestuur der Oudheidskamer "Twente" en eenige vrienden aan Jan Herman van Heek ter gelegenheid van zijn zestigsten verjaardag op 20 October 1933 Feestbundel aangeboden door het bestuur der Oudheidskamer "Twente" en eenige vrienden aan Jan Herman van Heek ter gelegenheid van zijn zestigsten verjaardag op 20 October 1933 Auteur: Heek, J.H. van / Deinse, J.J. van € 90,00
- - Feestgids W 31 aug. 1945 Enschede Feestgids W 31 aug. 1945 Enschede Auteur: - € 15,00
Monchy, R.A. de, e.a. - Gedenkboek van Hengelo (Overijssel) uitgegeven ter gelegenheid van de onafhankelijkheidsfeesten te Hengelo (O.) op 29-30 augustus 1913 Gedenkboek van Hengelo (Overijssel) uitgegeven ter gelegenheid van de onafhankelijkheidsfeesten te Hengelo (O.) op 29-30 augustus 1913 Auteur: Monchy, R.A. de, e.a. € 25,00
Hennie Scholten, e.a. - GENEALOGIE - Familieboek Gemeente Hellendoorn / ALFERINK, BROEKMATE, HEGEMAN, KEIZER, KOLLENST(A)RT, TEESELINK, LEESTEMAKER, MIDDAG, RONHAAR, REEFHUIS en WOERD(T)MAN. GENEALOGIE - Familieboek Gemeente Hellendoorn / ALFERINK, BROEKMATE, HEGEMAN, KEIZER, KOLLENST(A)RT, TEESELINK, LEESTEMAKER, MIDDAG, RONHAAR, REEFHUIS en WOERD(T)MAN. Auteur: Hennie Scholten, e.a. € 20,00
Bloys van Treslong Prins, Mr. P.C. - Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der provincie Overijssel Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der provincie Overijssel Auteur: Bloys van Treslong Prins, Mr. P.C. € 22,00
- - Gereformeerde stadt-reght van Zutphen [doorschoten exemplaar] Gereformeerde stadt-reght van Zutphen [doorschoten exemplaar] Auteur: - € 280,00
Schilfgaarde, A.P. (en anderen) - Geschiedenis der graven van Limburg Stirum - Die herkunft der Grafen van Limburg Stirum [Rugtitel: "De Graven van Limburg Stirum"] Geschiedenis der graven van Limburg Stirum - Die herkunft der Grafen van Limburg Stirum [Rugtitel: "De Graven van Limburg Stirum"] Auteur: Schilfgaarde, A.P. (en anderen) € 250,00
Tadama, R.W. - Geschiedenis der stad Zutphen Geschiedenis der stad Zutphen Auteur: Tadama, R.W. € 50,00
Burg, A. van der - Geschiedenis van Ellecom en omgeving - Tweede herziene en vermeerderde druk Geschiedenis van Ellecom en omgeving - Tweede herziene en vermeerderde druk Auteur: Burg, A. van der € 10,00
Benthem Gz., Dr. A. - Geschiedenis van Enschede en zijne naaste omgeving Tweede druk Niet in den handel Geschiedenis van Enschede en zijne naaste omgeving Tweede druk Niet in den handel Auteur: Benthem Gz., Dr. A. € 145,00
Benthem Gz., Dr. A. - Geschiedenis van Enschede en zijne naaste omgeving van de vroegste tijden tot den wederopbouw van de Stad na den brand van 7 Mei 1862 Geschiedenis van Enschede en zijne naaste omgeving van de vroegste tijden tot den wederopbouw van de Stad na den brand van 7 Mei 1862 Auteur: Benthem Gz., Dr. A. € 125,00
Benthem Gz., Dr. A. - Geschiedenis van Enschede en zijne naaste omgeving Tweede druk Niet in den handel Geschiedenis van Enschede en zijne naaste omgeving Tweede druk Niet in den handel Auteur: Benthem Gz., Dr. A. € 165,00
E.J. Pannekoek - Geschiedenis van Gelderland aan mijne jeugdige Geldersche landgenooten verteld. [...] Met een Voorwoord van Mr. L. Ed. Lenting Geschiedenis van Gelderland aan mijne jeugdige Geldersche landgenooten verteld. [...] Met een Voorwoord van Mr. L. Ed. Lenting Auteur: E.J. Pannekoek € 25,00
- - Gids van de parochie St. Helena te Aalten Gids van de parochie St. Helena te Aalten Auteur: - € 25,00
- - Gids voor Katholiek Hengelo 1959-1962 Gids voor Katholiek Hengelo 1959-1962 Auteur: - € 15,00
F. Jacobs - Grieksch leesboek voor eerstbeginnenden en meergevorderden. Grieksch leesboek voor eerstbeginnenden en meergevorderden. Auteur: F. Jacobs € 20,00
Uilkens, J.A. - Handboek van vaderlandsche landhuishoudkunde Handboek van vaderlandsche landhuishoudkunde Auteur: Uilkens, J.A. € 95,00
 - Hendrik Jan Steenbergen (1912-1978) Botermaker Stamreeks [Deel 1] [Deel II] Hendrik Jan Steenbergen (1912-1978) Botermaker Stamreeks [Deel 1] [Deel II] Auteur: € 35,00
Den Dool, Franklin van - Het bloed kruipt waar het niet gaan kan Hellenthal Genealogie Hellenthal Het bloed kruipt waar het niet gaan kan Hellenthal Genealogie Hellenthal Auteur: Den Dool, Franklin van € 15,00
K. Uilkema - Het Friesche Boerenhuis - Onderzoek naar het ontstaan van het tegenwoordige boerenhuis in Friesland [twee delen; tekst  platen] Het Friesche Boerenhuis - Onderzoek naar het ontstaan van het tegenwoordige boerenhuis in Friesland [twee delen; tekst platen] Auteur: K. Uilkema € 125,00
Elderink, Cato - Het Geslacht Blijdenstein Het Geslacht Blijdenstein Auteur: Elderink, Cato € 200,00
Rhijnvis Feith - Het graf, in vier zangen. Het graf, in vier zangen. Auteur: Rhijnvis Feith € 125,00
Mr. R.E. Hattink - Het miskoorn in Twenthe door Mr. R.E. Hattink Het miskoorn in Twenthe door Mr. R.E. Hattink Auteur: Mr. R.E. Hattink € 100,00
W.H.J. Massink - Hoorige Rechten in Twenthe Hoorige Rechten in Twenthe Auteur: W.H.J. Massink € 75,00
[Koster, B.] - Hulde aan Zutphen Hulde aan Zutphen Auteur: [Koster, B.] € 175,00
Schelius / Schele, Rabo Herman (1620-1662) - Hygini Gromatici et Polybii Megalopolitani, De castris Romanis quae exstant. Cum notis  animadversionibus, quibus accedunt dissertationes aliquot de re eadem militari populi Romani, R.H.S. Hygini Gromatici et Polybii Megalopolitani, De castris Romanis quae exstant. Cum notis animadversionibus, quibus accedunt dissertationes aliquot de re eadem militari populi Romani, R.H.S. Auteur: Schelius / Schele, Rabo Herman (1620-1662) € 325,00