Logo Kemper

Erve Alferink

Haarle

Erve Alferink a un total de 100 livre(s).

Meer informatie of foto op aanvraag.

Titre Prix
Jan Henselmans - Aan de vlakte woont een bruid Ter herinnering aan de inzegening van de kapel, Maria, Moeder van Rust, te Lith aan de Maas, 20 Juni 1948 Aan de vlakte woont een bruid Ter herinnering aan de inzegening van de kapel, Maria, Moeder van Rust, te Lith aan de Maas, 20 Juni 1948 Auteur: Jan Henselmans € 38,00
Jacobs, Ingrid D. - Adel en ridderschap in Gelderland Tien eeuwen geschiedenis Adel en ridderschap in Gelderland Tien eeuwen geschiedenis Auteur: Jacobs, Ingrid D. € 50,00
Til, H.N. van - Beknopte geschiedkundige en plaatselijke beschrijving van de stad Zutphen en hare bevallige omstreken Beknopte geschiedkundige en plaatselijke beschrijving van de stad Zutphen en hare bevallige omstreken Auteur: Til, H.N. van € 115,00
A.L. Snijders - Berichten aan een hoofdredacteur [3 delen, I Ik leef aan de rand van de wereld, II Het kalme glijden van de boot naar de waterval, III De taal is een hond] Berichten aan een hoofdredacteur [3 delen, I Ik leef aan de rand van de wereld, II Het kalme glijden van de boot naar de waterval, III De taal is een hond] Auteur: A.L. Snijders € 125,00
H.G. Oldeman - Beschrijving van het Beeldhouwwerk in de Groote Kerk aan de Markt te Enschede Beschrijving van het Beeldhouwwerk in de Groote Kerk aan de Markt te Enschede Auteur: H.G. Oldeman € 18,00
- - Bezoek der Koninklijke Familie aan de dekenfabrieken der Firma van Heek  Co. Enschede, Holland, op 2 september 1929 Bezoek der Koninklijke Familie aan de dekenfabrieken der Firma van Heek Co. Enschede, Holland, op 2 september 1929 Auteur: - € 120,00
- - Bij het 50 jarig bestaan van de Sint Antonius Parochie te Musselkanaal juli 1955 Bij het 50 jarig bestaan van de Sint Antonius Parochie te Musselkanaal juli 1955 Auteur: - € 38,00
Jans, Everhard; Horst, Ewout van der; Kemper Alferink, Robert - Boerderijen in Salland Boerderijen in Salland Auteur: Jans, Everhard; Horst, Ewout van der; Kemper Alferink, Robert € 15,00
Horst, Ewout van der - Boerenknecht op de Bissemshofstede Een boerderijbiografie Boerenknecht op de Bissemshofstede Een boerderijbiografie Auteur: Horst, Ewout van der € 14,95
Doorninck, Jan van - Commentatio qua respondetur ad quaestionem a nobilissimo philosophiae theoreticae et literarum humaniorum ordine in Academia Groningana anno MDCCCXXXIII propositam (...)  [Friesland] Commentatio qua respondetur ad quaestionem a nobilissimo philosophiae theoreticae et literarum humaniorum ordine in Academia Groningana anno MDCCCXXXIII propositam (...) [Friesland] Auteur: Doorninck, Jan van € 250,00
J.B. Kuis - Compascuum 1873-1948 Uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan der St. Joseph-parochie te Barger-Compascuum Compascuum 1873-1948 Uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan der St. Joseph-parochie te Barger-Compascuum Auteur: J.B. Kuis € 45,00
Rhijnvis Feith - Dag-boek mijner goede werken in rekening gebragt bij God tegen den dag der algemeene vergelding Dag-boek mijner goede werken in rekening gebragt bij God tegen den dag der algemeene vergelding Auteur: Rhijnvis Feith € 85,00
Dragt, Kemer en Miskotte - De canon van Den Ham - Vroomshoop De geschiedenis van de voormalige gemeente in 30 vensters De canon van Den Ham - Vroomshoop De geschiedenis van de voormalige gemeente in 30 vensters Auteur: Dragt, Kemer en Miskotte € 18,00
Caspar van Heel - De Canon van Overijssel 50 vensters op de geschiedenis van Overijssel De Canon van Overijssel 50 vensters op de geschiedenis van Overijssel Auteur: Caspar van Heel € 35,00
Toine Streppel - De Elisa Een kerk van mensen De Elisa Een kerk van mensen Auteur: Toine Streppel € 25,00
- - De grote of St. Blasius Kerk te Delden De grote of St. Blasius Kerk te Delden Auteur: - € 15,00
Johan Klaassen - De huizen van Albergen... en hun bewoners De huizen van Albergen... en hun bewoners Auteur: Johan Klaassen € 15,00
J. Hogeman - De kerk te Runen. De eerste kerk in het zuidwesten van Drenthe, het Noorden van Overijssel en de Oostzijde der Stellingwerven. De kerk te Runen. De eerste kerk in het zuidwesten van Drenthe, het Noorden van Overijssel en de Oostzijde der Stellingwerven. Auteur: J. Hogeman € 15,00
D. van Heel - De minderbroeder Aegidius de Monte Bisschop van Deventer De minderbroeder Aegidius de Monte Bisschop van Deventer Auteur: D. van Heel € 12,00
Lubberding, Herman - De Noordenbergtoren te Deventer (1487 - 1772) - De geschiedenis van de stad Deventer voor, tijdens en na de Tachtigjarige Oorlog en het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek van het complex Noordenbergtoren. De Noordenbergtoren te Deventer (1487 - 1772) - De geschiedenis van de stad Deventer voor, tijdens en na de Tachtigjarige Oorlog en het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek van het complex Noordenbergtoren. Auteur: Lubberding, Herman € 10,00
T.J. Stieltjes - De Overijsselsche waterwegen uit een Nederlandsch oogpunt beschouwd. [gesigneerd 'van den schrijver'] De Overijsselsche waterwegen uit een Nederlandsch oogpunt beschouwd. [gesigneerd 'van den schrijver'] Auteur: T.J. Stieltjes € 145,00
Ernestus Justus Kiehl - De politieke gedragslijn onzer volksvertegenwoordigers, sedert 1848 De politieke gedragslijn onzer volksvertegenwoordigers, sedert 1848 Auteur: Ernestus Justus Kiehl € 25,00
Mr. B.J.L. de Geer van Jutfaas - De Saksers voor en onder Karel den Groote Inleiding tot eene regtsgeschiedenis van het door hen bewoonde gedeelte onzes vaderlands […] Uitgegeven bij gelegenheid van het tweehonderd vijfentwintig jarig bestaan der Utrechtse Hoogeschool De Saksers voor en onder Karel den Groote Inleiding tot eene regtsgeschiedenis van het door hen bewoonde gedeelte onzes vaderlands […] Uitgegeven bij gelegenheid van het tweehonderd vijfentwintig jarig bestaan der Utrechtse Hoogeschool Auteur: Mr. B.J.L. de Geer van Jutfaas € 65,00
J.W.M. Gigengack - De Trap der Vergezichten De Trap der Vergezichten Auteur: J.W.M. Gigengack € 26,00
J. ter Pelkwijk, H. van Blanken - De zeevaart der oude volken, door wijlen […] met aanteekeningen en bijlagen van H. van Blanken, […]. Met [2] platen en [1] kaart. Uitgegeven ten voordeele der Stads Armeninrigting in Zwolle. De zeevaart der oude volken, door wijlen […] met aanteekeningen en bijlagen van H. van Blanken, […]. Met [2] platen en [1] kaart. Uitgegeven ten voordeele der Stads Armeninrigting in Zwolle. Auteur: J. ter Pelkwijk, H. van Blanken € 60,00
André Hottenhuis, e.a. - Dit möt wie nich wier hebn herinneringen van inwoners van de gemeente Weerselo aan de periode '40-'45 Dit möt wie nich wier hebn herinneringen van inwoners van de gemeente Weerselo aan de periode '40-'45 Auteur: André Hottenhuis, e.a. € 18,00
 - Duitsland, Westfalen; Eveché de Munster - 1759 Duitsland, Westfalen; Eveché de Munster - 1759 Auteur: € 45,00
Horst, Ewout van der - Een spoor van verwoesting Wederopbouwboerderijen in Salland Een spoor van verwoesting Wederopbouwboerderijen in Salland Auteur: Horst, Ewout van der € 14,95
Elferink, H.B.S. - Een stukje genealogie van het geslacht Oosterwijk Een stukje genealogie van het geslacht Oosterwijk Auteur: Elferink, H.B.S. € 35,00
H.A. Huender - Eibergen voorheen en thans Eibergen voorheen en thans Auteur: H.A. Huender € 30,00
Herman Revelman - Ernst en Luim. Gedichten van Herman Revelman. Zutphen. Ernst en Luim. Gedichten van Herman Revelman. Zutphen. Auteur: Herman Revelman € 65,00
Heek, J.H. van / Deinse, J.J. van - Feestbundel aangeboden door het bestuur der Oudheidskamer "Twente" en eenige vrienden aan Jan Herman van Heek ter gelegenheid van zijn zestigsten verjaardag op 20 October 1933 Feestbundel aangeboden door het bestuur der Oudheidskamer "Twente" en eenige vrienden aan Jan Herman van Heek ter gelegenheid van zijn zestigsten verjaardag op 20 October 1933 Auteur: Heek, J.H. van / Deinse, J.J. van € 90,00
Boomkamp, Casper, e.a. - Fleringen Van buurtschap tot kerkdorp Parochie van het onbevlekt hart van Maria 50 jaar Fleringen Van buurtschap tot kerkdorp Parochie van het onbevlekt hart van Maria 50 jaar Auteur: Boomkamp, Casper, e.a. € 35,00
Bloys van Treslong Prins, Mr. P.C. - Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der provincie Overijssel Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der provincie Overijssel Auteur: Bloys van Treslong Prins, Mr. P.C. € 22,00
- - Gereformeerde stadt-reght van Zutphen [doorschoten exemplaar] Gereformeerde stadt-reght van Zutphen [doorschoten exemplaar] Auteur: - € 280,00
Schilfgaarde, A.P. (en anderen) - Geschiedenis der graven van Limburg Stirum - Die herkunft der Grafen van Limburg Stirum [Rugtitel: "De Graven van Limburg Stirum"] Geschiedenis der graven van Limburg Stirum - Die herkunft der Grafen van Limburg Stirum [Rugtitel: "De Graven van Limburg Stirum"] Auteur: Schilfgaarde, A.P. (en anderen) € 250,00
Tadama, R.W. - Geschiedenis der stad Zutphen Geschiedenis der stad Zutphen Auteur: Tadama, R.W. € 50,00
Burg, A. van der - Geschiedenis van Ellecom en omgeving - Tweede herziene en vermeerderde druk Geschiedenis van Ellecom en omgeving - Tweede herziene en vermeerderde druk Auteur: Burg, A. van der € 10,00
Benthem Gz., Dr. A. - Geschiedenis van Enschede en zijne naaste omgeving van de vroegste tijden tot den wederopbouw van de Stad na den brand van 7 Mei 1862 Geschiedenis van Enschede en zijne naaste omgeving van de vroegste tijden tot den wederopbouw van de Stad na den brand van 7 Mei 1862 Auteur: Benthem Gz., Dr. A. € 125,00
Benthem Gz., Dr. A. - Geschiedenis van Enschede en zijne naaste omgeving Tweede druk Niet in den handel Geschiedenis van Enschede en zijne naaste omgeving Tweede druk Niet in den handel Auteur: Benthem Gz., Dr. A. € 145,00
Benthem Gz., Dr. A. - Geschiedenis van Enschede en zijne naaste omgeving Tweede druk Niet in den handel Geschiedenis van Enschede en zijne naaste omgeving Tweede druk Niet in den handel Auteur: Benthem Gz., Dr. A. € 165,00
E.J. Pannekoek - Geschiedenis van Gelderland aan mijne jeugdige Geldersche landgenooten verteld. [...] Met een Voorwoord van Mr. L. Ed. Lenting Geschiedenis van Gelderland aan mijne jeugdige Geldersche landgenooten verteld. [...] Met een Voorwoord van Mr. L. Ed. Lenting Auteur: E.J. Pannekoek € 45,00
- - Gids van de parochie St. Helena te Aalten Gids van de parochie St. Helena te Aalten Auteur: - € 25,00
- - Gids voor Katholiek Hengelo 1959-1962 Gids voor Katholiek Hengelo 1959-1962 Auteur: - € 15,00
Uilkens, J.A. - Handboek van vaderlandsche landhuishoudkunde Handboek van vaderlandsche landhuishoudkunde Auteur: Uilkens, J.A. € 95,00
 - Hendrik Jan Steenbergen (1912-1978) Botermaker Stamreeks [Deel 1] [Deel II] Hendrik Jan Steenbergen (1912-1978) Botermaker Stamreeks [Deel 1] [Deel II] Auteur: € 35,00
E. ter Marsch - Het beuksken van Hengelo Het beuksken van Hengelo Auteur: E. ter Marsch € 35,00
Elderink, Cato - Het Geslacht Blijdenstein Het Geslacht Blijdenstein Auteur: Elderink, Cato € 200,00
Rhijnvis Feith - Het graf, in vier zangen. Het graf, in vier zangen. Auteur: Rhijnvis Feith € 165,00
Hesselink - Van der Riet, T. - Het tichelwerk van Gerrit Bouhuis te Albergen Het tichelwerk van Gerrit Bouhuis te Albergen Auteur: Hesselink - Van der Riet, T. € 10,00