corboek

Joure

corboek a un total de 122 livre(s).

Titre Prix
JOng, Alpita - 500 jaar proza uit Friesland 500 jaar proza uit Friesland Auteur: JOng, Alpita € 7,50
Kingmans, Hugo - Aldeboarn, Het beschermen waard Aldeboarn, Het beschermen waard Auteur: Kingmans, Hugo € 7,00
Kingmans, Hugo - Aldeboarn, Monument van de maand jaargang V,deel 6 Aldeboarn, Monument van de maand jaargang V,deel 6 Auteur: Kingmans, Hugo € 7,50
Wiersma, J.P. - Aldfaers Groun Aldfaers Groun Auteur: Wiersma, J.P. € 7,50
 - Algemeen mannen-kiesrecht in aantocht Algemeen mannen-kiesrecht in aantocht Auteur: € 50,00
Roukema-Koning, Barbara - Als mannnen en vrouwen bidden Als mannnen en vrouwen bidden Auteur: Roukema-Koning, Barbara € 5,00
Mr. B. de Gaay Fortman - Aspecten van her reveil / druk 1 Aspecten van her reveil / druk 1 Auteur: Mr. B. de Gaay Fortman € 5,00
Dr A. Goslinga - Briefwisseling van Mr. G. Groen van Prinsterer met Dr. A. Kuyper 1864-1876. Briefwisseling van Mr. G. Groen van Prinsterer met Dr. A. Kuyper 1864-1876. Auteur: Dr A. Goslinga € 7,50
Vliet, H. van der - Burgum, Wâld- en wetterdoarp Burgum, Wâld- en wetterdoarp Auteur: Vliet, H. van der € 10,00
Kalma, J.J. - By ús âlde tsjerken lâns By ús âlde tsjerken lâns Auteur: Kalma, J.J. € 5,00
Ommen Kloeke, Dr W.K.J.J. van - De bevrijding van Groningen De bevrijding van Groningen Auteur: Ommen Kloeke, Dr W.K.J.J. van € 7,00
 - De Bye-Koer De Bye-Koer Auteur: € 15,00
Red. H. Uden Marsman - De Fries om utens De Fries om utens Auteur: Red. H. Uden Marsman € 5,00
Kingmans, Hugo - De Friese Nassaus De Friese Nassaus Auteur: Kingmans, Hugo € 4,00
Waling Dykstra - De Fryske húsfrjeon De Fryske húsfrjeon Auteur: Waling Dykstra € 10,00
Waling Dykstra - De Fryske Húsfrjeon, Rym en onrym út earder en letter tiid De Fryske Húsfrjeon, Rym en onrym út earder en letter tiid Auteur: Waling Dykstra € 10,00
Jonker, A.J. - De Gereformeerde Kerken en de arbeiders De Gereformeerde Kerken en de arbeiders Auteur: Jonker, A.J. € 10,00
Roorda, R.S. - De jonge fen é pôle De jonge fen é pôle Auteur: Roorda, R.S. € 5,00
Moerland, L.J. - De mooiste veren van de gans De mooiste veren van de gans Auteur: Moerland, L.J. € 10,00
Red. D.Kalma - De Nije Mienskip, Orgaen fen De Jongfryske Mienskip en fen it Ynstitút for Fryske Folksûntjowing 1922 – 1927 De Nije Mienskip, Orgaen fen De Jongfryske Mienskip en fen it Ynstitút for Fryske Folksûntjowing 1922 – 1927 Auteur: Red. D.Kalma € 20,00
Leersum, Evert van - De onmogelijke wetenschap, Over de verhouding van geloven en weten in de theologie van J.Iwand De onmogelijke wetenschap, Over de verhouding van geloven en weten in de theologie van J.Iwand Auteur: Leersum, Evert van € 5,00
 - De Strikel, Moanneblêd foar Fryslân De Strikel, Moanneblêd foar Fryslân Auteur: € 45,00
 - De Tsjerne, Frysk Literair Tydskrift De Tsjerne, Frysk Literair Tydskrift Auteur: € 80,00
Red.P.Sipma - De Weitsrop, Moanneskrift wijd oan de bifoardering fen it Frysk ûnderrjocht De Weitsrop, Moanneskrift wijd oan de bifoardering fen it Frysk ûnderrjocht Auteur: Red.P.Sipma € 10,00
J.Hepkema - Dr Eeltje Halbertsma als Dichter. Een gedenkschrift op zijn 100ste geboortedag 8 october 1897 Dr Eeltje Halbertsma als Dichter. Een gedenkschrift op zijn 100ste geboortedag 8 october 1897 Auteur: J.Hepkema € 15,00
 - Duitsche, Italiaanse, Britsch-Amerikaansche en Sovjetrussische Oorlogsvliegtuigen Duitsche, Italiaanse, Britsch-Amerikaansche en Sovjetrussische Oorlogsvliegtuigen Auteur: € 25,00
Tsjepkema, H. - Efkes Taelbuorkje Efkes Taelbuorkje Auteur: Tsjepkema, H. € 7,50
Brouwer, DR J.H. (red) - Encyclopedie van Friesland Encyclopedie van Friesland Auteur: Brouwer, DR J.H. (red) € 10,00
Tamminga, D.A. - Fan hearren en sizzen, Anekdoaten oer Fryske skriuwers fan earder en letter Fan hearren en sizzen, Anekdoaten oer Fryske skriuwers fan earder en letter Auteur: Tamminga, D.A. € 7,50
Liemburg, Johanneke - Fedde Schurer Fedde Schurer Auteur: Liemburg, Johanneke € 15,00
Mr B. de Gaay Fortman - Figuren uit het reveil / druk 1 Figuren uit het reveil / druk 1 Auteur: Mr B. de Gaay Fortman € 5,00
 - Folk en Tael Folk en Tael Auteur: € 20,00
red - For it nije Fryslân, In polityk en ekonomysk Frysk moanneskrift For it nije Fryslân, In polityk en ekonomysk Frysk moanneskrift Auteur: red € 15,00
 - Fot Hûs en hiem, tydskrift for it Fryske húsgesin Fot Hûs en hiem, tydskrift for it Fryske húsgesin Auteur: € 10,00
Friesch Dagblad - Friesch Dagblad Friesch Dagblad Auteur: Friesch Dagblad € 5,00
 - Friesch Dagblad Friesch Dagblad Auteur: € 25,00
Molen, S.J. van der - Friesland monumentaal, In takomst foar ús forline Friesland monumentaal, In takomst foar ús forline Auteur: Molen, S.J. van der € 4,00
 - Frysk folksbled : moannebled fen de Fryske Folkspartij Frysk folksbled : moannebled fen de Fryske Folkspartij Auteur: € 10,00
 - Fryslân Oerein Fryslân Oerein Auteur: € 7,00
Elzinga,G. - Fynsten út Fryske groun Fynsten út Fryske groun Auteur: Elzinga,G. € 3,50
Endedijk, H.C. - Gereformeerde kerken in Nederland / Dl 1 1892-1936 + Dl 2 1936-1975 druk 1 Gereformeerde kerken in Nederland / Dl 1 1892-1936 + Dl 2 1936-1975 druk 1 Auteur: Endedijk, H.C. € 10,00
J.H.CBlom e.a. - Geschiedenis van de joden in Nederland Geschiedenis van de joden in Nederland Auteur: J.H.CBlom e.a. € 12,00
 - Gids voor Friesland en NO Polder Gids voor Friesland en NO Polder Auteur: € 5,00
Roukema, R. - Gnostiek / een inleiding tot de gnostiek Gnostiek / een inleiding tot de gnostiek Auteur: Roukema, R. € 7,50
Fryslân foar bern - Goïnga, Hylkje en Tineke Steenmeijer (red.) Goïnga, Hylkje en Tineke Steenmeijer (red.) Auteur: Fryslân foar bern € 5,00
Keizer, J. - Heerenveen, Platteland en vlek Heerenveen, Platteland en vlek Auteur: Keizer, J. € 10,00
 - Herdenkingsnummer 1736-1936 Herdenkingsnummer 1736-1936 Auteur: € 10,00
Kuitert, H.M. - Het algemeen betwijfeld christelijk geloof Het algemeen betwijfeld christelijk geloof Auteur: Kuitert, H.M. € 5,00
? - Het Friesch Dagblad getuigt, Enkele artikelen uit 1940,1941 tijdens de bezetting Het Friesch Dagblad getuigt, Enkele artikelen uit 1940,1941 tijdens de bezetting Auteur: ? € 7,00
 - Het menselijk bedrijf.Reproducties naar Jan Luyken Het menselijk bedrijf.Reproducties naar Jan Luyken Auteur: € 7,00