boogje

Dordrecht

boogje a un total de 40 livre(s).

Titre Prix
Kohlbrugge, Dr H.F. - 25 leerredenen, gehouden in de jaren 1846-1851, 621 pg 25 leerredenen, gehouden in de jaren 1846-1851, 621 pg Auteur: Kohlbrugge, Dr H.F. € 6,95
Dr. A.G.Luiks - Baptisterium. De bediening van de doop in de oud-christelijke kerk / druk 1 Baptisterium. De bediening van de doop in de oud-christelijke kerk / druk 1 Auteur: Dr. A.G.Luiks € 5,95
Dr. F.W.A. Korff - Christologie. De leer van het komen Gods, 2 dln Christologie. De leer van het komen Gods, 2 dln Auteur: Dr. F.W.A. Korff € 10,00
Dr H.F.Kohlbrugge - De eenvoudige Heidelberger. Catechismuspreken De eenvoudige Heidelberger. Catechismuspreken Auteur: Dr H.F.Kohlbrugge € 12,00
Albright, Madeleine - De macht en de almacht. Over Amerika, God en de toestand van de wereld De macht en de almacht. Over Amerika, God en de toestand van de wereld Auteur: Albright, Madeleine € 5,50
Andriessen, H. - De tijd te vriend houden / spiritualiteit bij het ouder worden De tijd te vriend houden / spiritualiteit bij het ouder worden Auteur: Andriessen, H. € 12,95
Raad van Kerken, sectie Eredienst - De viering van Pasen / in oecumenisch verband De viering van Pasen / in oecumenisch verband Auteur: Raad van Kerken, sectie Eredienst € 2,50
Buber, M. - De vraag naar de mens. Het antropologisch probleem historisch en dialogisch ontvouwd De vraag naar de mens. Het antropologisch probleem historisch en dialogisch ontvouwd Auteur: Buber, M. € 4,00
Ark, J. van, Roest, Henk de - De weg van de groep / leidinggeven aan groepen in gemeente en parochie De weg van de groep / leidinggeven aan groepen in gemeente en parochie Auteur: Ark, J. van, Roest, Henk de € 20,00
Ranke Heinemann, UtA - Eunuchen voor het hemelryk / de rooms-katholieke kerk en seksualiteit, vert Tinke Davids Eunuchen voor het hemelryk / de rooms-katholieke kerk en seksualiteit, vert Tinke Davids Auteur: Ranke Heinemann, UtA € 4,95
Tamboer, J.W.T. - Filosofie van de bewegingswetenschappen Filosofie van de bewegingswetenschappen Auteur: Tamboer, J.W.T. € 3,95
Dr A.J.Th. Jonker - Gedachtenis. Aangeboden an de Rotterdamsche Gemeente Gedachtenis. Aangeboden an de Rotterdamsche Gemeente Auteur: Dr A.J.Th. Jonker € 1,95
Pruyser, Paul W. - Geloof en verbeelding / druk 1 Geloof en verbeelding / druk 1 Auteur: Pruyser, Paul W. € 5,95
Butselaar, Jan en Goudzwaard, Bob, red. - Gerechtigheid en barmhartigheid. Mogelijkheid en grenzen van ontwikkelingssamenwerking Gerechtigheid en barmhartigheid. Mogelijkheid en grenzen van ontwikkelingssamenwerking Auteur: Butselaar, Jan en Goudzwaard, Bob, red. € 4,95
Veldman, Frans - Haptonomie, Wetenschap van de affectiviteit Haptonomie, Wetenschap van de affectiviteit Auteur: Veldman, Frans € 10,00
Gesenius, Wilhelm - Hebr. und Aram. Handwörterbuch über das Alte Testemant Hebr. und Aram. Handwörterbuch über das Alte Testemant Auteur: Gesenius, Wilhelm € 20,00
Betuwe-Flipje - Het voorjaarsboeket nr 39 en Op reis naar kabouterland nr 45 Het voorjaarsboeket nr 39 en Op reis naar kabouterland nr 45 Auteur: Betuwe-Flipje € 4,95
Jan Groot ea - Hij is mens geworden. Dominicaanse preken. Advent en Kerstmis Hij is mens geworden. Dominicaanse preken. Advent en Kerstmis Auteur: Jan Groot ea € 6,50
Jansen Schoonhoven - Jodendom christendom verl. / druk 1 Jodendom christendom verl. / druk 1 Auteur: Jansen Schoonhoven € 3,95
Straatsma, A.K. - Licht en kruis Licht en kruis Auteur: Straatsma, A.K. € 5,00
Eginhard Meijering - Mijn tijd is mijn leven / doordenken op Augustinus Mijn tijd is mijn leven / doordenken op Augustinus Auteur: Eginhard Meijering € 3,00
Desmet, Marc / Grommen, Ria - Moe van te moeten kiezen / op zoek naar een spiritualiteit van de zelfbeschikking Moe van te moeten kiezen / op zoek naar een spiritualiteit van de zelfbeschikking Auteur: Desmet, Marc / Grommen, Ria € 5,00
 - NBV / Liedboek vivella NBV / Liedboek vivella Auteur: € 15,00
Halik, Tomas - Niet zonder hoop / Religieuze crisis als kans Niet zonder hoop / Religieuze crisis als kans Auteur: Halik, Tomas € 10,00
Barnard, Willem - Op een stoel staan dl 1 en dl 3 Op een stoel staan dl 1 en dl 3 Auteur: Barnard, Willem € 9,95
Raad van Kerken, div auteurs - Opgestaan, meditaties rond het paasevangelie, en De Geest waait, pinksterliederen Opgestaan, meditaties rond het paasevangelie, en De Geest waait, pinksterliederen Auteur: Raad van Kerken, div auteurs € 4,95
Dr A.H. de Hartog - Overdenkingen Overdenkingen Auteur: Dr A.H. de Hartog € 1,95
Dijk, A. F.L. van - Perspectieven bij Kierkegaard Perspectieven bij Kierkegaard Auteur: Dijk, A. F.L. van € 4,75
P. Jos Lammers SDS - Preken en voobeden voor elke zondag, 3 dln A-, B-, en C-cyclus Preken en voobeden voor elke zondag, 3 dln A-, B-, en C-cyclus Auteur: P. Jos Lammers SDS € 15,00
Hohlenberg, Johannes - Sören Kierkegaard Sören Kierkegaard Auteur: Hohlenberg, Johannes € 5,95
Heuvel, P. van den - Toelichting op Kerkorde van de protestantse kerk Toelichting op Kerkorde van de protestantse kerk Auteur: Heuvel, P. van den € 4,95
Kohlbrugge, Dr H.F. - Twaalf twaalftallen leerredenen, in nagenoeg chronologische volgorde (6 banden) Twaalf twaalftallen leerredenen, in nagenoeg chronologische volgorde (6 banden) Auteur: Kohlbrugge, Dr H.F. € 40,00
Barnard, W. - Uit ademnood / druk 2 Uit ademnood / druk 2 Auteur: Barnard, W. € 7,50
A.J. de Jong - Uit het geloof. Liber amicorum aangeboden aan A.J. de Jong bij zijn 40 jarig ambstjubileum 11 juli 1983 Uit het geloof. Liber amicorum aangeboden aan A.J. de Jong bij zijn 40 jarig ambstjubileum 11 juli 1983 Auteur: A.J. de Jong € 4,95
Andriessen - Verlangen en volwassenheid / druk 1 Verlangen en volwassenheid / druk 1 Auteur: Andriessen € 3,95
Dr A.J.Th. Jonker - Voor de praktijk der godzaligheid Voor de praktijk der godzaligheid Auteur: Dr A.J.Th. Jonker € 5,00
Kohlbrugge, Dr H.F. - Waartoe het Oude Testament? Waartoe het Oude Testament? Auteur: Kohlbrugge, Dr H.F. € 4,95
red dr W Balke, Prof dr C Graafland, ds H Harkema - Wegen en gestalten in het gereformeerd protestantisme. Een bundel studies over de geschiedenis van het Gereformeerd Protestantisme aangeboden aan Prof dr S van de Linde Wegen en gestalten in het gereformeerd protestantisme. Een bundel studies over de geschiedenis van het Gereformeerd Protestantisme aangeboden aan Prof dr S van de Linde Auteur: red dr W Balke, Prof dr C Graafland, ds H Harkema € 7,50
red  Ko Joosse, Eric van den Borne, Joke Brinkhof, Marion Corvers - werkkaternen St Midden onder u, nr 15 Woorden van nabijheid; nr 19 een boom vol verhalen; nr 20 Veertig dagen de tijd; nr 21 Een weg te gaan; nr 22 Al het duister vlucht werkkaternen St Midden onder u, nr 15 Woorden van nabijheid; nr 19 een boom vol verhalen; nr 20 Veertig dagen de tijd; nr 21 Een weg te gaan; nr 22 Al het duister vlucht Auteur: red Ko Joosse, Eric van den Borne, Joke Brinkhof, Marion Corvers € 12,50
Freeman, G.P., Kerkhoff, E. van - Wijsheid van Franciscus Wijsheid van Franciscus Auteur: Freeman, G.P., Kerkhoff, E. van € 4,95