Ce titre ne peut être commandé.
Ce titre ne peut pas être commandé en ce moment. Veuillez réessayer plus tard
Titre

Moslims in maatschappij en bedrijf- Islam voor personeelswerk, management en sociale dienstverlening

Auteur
Langue

néerlandais

ISBN

9789024413232

Éditeur

Nelissen, 1994

Prix

3,00(Excl. toute expédition)

Détails

Nette paperback, 224 pag.

Plus d'informations
Samenvatting
MOSLIMS IN MAATSCHAPPIJ EN BEDRIJF 1e druk is een boek van Gerard Blees uitgegeven bij Boom Uitgevers Amsterdam. ISBN 9789024413232

In Nederland leven tegenwoordig een half miljoen moslims. Sommige autochtone Nederlanders zien de islam als een bedreiging voor de Nederlandse cultuur. Men vreest voor fanatieke godsdienstigheid zoals het islamitisch fundamentalisme. Tegelijk zijn steeds minder mensen in Nederland vertrouwd met het verschijnsel godsdienst en ontbreekt het in veel discussies aan juiste kennis over de islam. In die leemte willen de auteurs van dit boek voorzien. Moslims in maatschappij en bedrijf gaat over de islam als godsdienst en de positie van moslims in de Nederlandse samenleving. In het eerste deel tonen de auteurs de islam als een veelvormige godsdienst met tal van stromingen, morele voorschriften, feesten en gebruiken. Het tweede deel beschrijft enkele probleemvelden met betrekking tot het dagelijks leven van moslims in Nederland. Allereerst komt het thema arbeid aan de orde waarbij aandacht besteed wordt aan de religieuze verplichtingen, de sociaaleconomische positie en werving en selectie van moslims. In een hoofdstuk over de verhouding -tussen man en vrouw bespreken de auteurs huwelijk en echtscheiding, gezin en gezinshereniging en vraagstukken rond seksualiteit zoals anticonceptie en vrouwenbesnijdenis. Ook komen hier de godsdienstige regels rond kleding, pleegzorg, voogdij en opvoeding aan de orde. Aan de hand van onderscheidingen als familiecultuur en individucultuur, in group en out-group, rolpatronen en gezinsvormen verhelderen de auteurs het cultuurverschil met de Nederlandse samenleving. Dan volg een hoofdstuk over de voedselvoorschriften, de rituele reinheid en de rituele slacht. Dit deel wordt afgesloten met een hoofdstuk over ziekte, ziektebeleving van migranten en volksgeneeskunde. Ook leggen de schrijvers uit hoe de moslim tegen lijden en de dood aankijkt en hoe men begraaft, rouwt en erft. Het boek eindigt met een derde deel over integratie. In dit slothoofdstuk komen recente ontwikkelingen aan bod rond remigratie, godsdienstvrijheid in Nederland, islamitische verzuiling en de voorwaarden waaronder integratiekan slagen. Ten slotte geeft dit boek een nuttige bijlage over de verschillende islamitische groeperingen en stromingen in Nederland. Mede door het uitvoerige register is dit boek een praktisch handboek voor hen die werkzaam zijn in hulpverlening, dienstverlening, personeelswerk, arbeidsbemiddeling, politie, journalistiek en gezondheidszorg.
Images
Blees, Gerard /Bos, Marcel - Moslims  in maatschappij en bedrijf- Islam voor personeelswerk, management en sociale dienstverlening
Ankerboek Uithuizermeeden

Algemeen antiquariaat. zie ook;
http://ankerboek.boekwinkeltjes.nl

7,4 millions de livres

Neuf et d'occasion

9700 librairies

Antiquaires et particuliers